ROL-SZANSA 2019

W dniach 24-25.08.2019 r. Oddział PIP w Piotrkowie Tryb. przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka w Tomaszowie Mazowieckim i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrków Trybunalskim zorganizował punkt informacyjno-promocyjny na XXVIII Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej „ROL-SZANSA 2019”

W dniach 24 i 25.08.2019 r. w ww. punkcie informacyjnym inspektor pracy rozdawał rolnikom wydane przez GIP materiały prewencyjne (ulotki, broszury, poradniki) propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, w związku programem prewencyjnym pt. „Szanuj Życie. Bezpieczna praca w rolnictwie”. Ponadto inspektorzy pracy udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym wystawę porad z zakresu prawa pracy. Szacuje się, że wystawę odwiedziło ok. 20 tys. rolników. W wystawie wzięło udział 187 firm i 8 służb państwowych, prowadzących rozmaite działania na rzecz rolnictwa, w tym Państwowa Inspekcja Pracy.

W dniu 25 sierpnia starszy inspektor pracy główny specjalista Janusz Krupa przeprowadzili wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego konkurs „BHP dla Rolników”.

Do konkursu przystąpiło 27 osób, które rozwiązywały test składający się z 15 pytań.

Konkurs wygrał rolnik Tomasz Kulik z Krzyżanowa, drugie miejsce zajęła Agnieszka Radomska  z Będkowa, trzecie – Łukasz Zebost z Pilaszkowa. W tym samym dniu na scenie wystawy odbyło się uroczyste wręczenie nagród ww. laureatom konkursu. Główną nagrodę dla zwycięzcy konkursu (drabinę aluminiową) ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, nagrody za zajęcie II-go oraz III-go miejsca ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wózek transportowy i pojemnik na piasek). Nagrody wręczali: Janusz Krupa starszy inspektor pracy-główny specjalista z Oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim, Barbara Zimna Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Piotrkowie Trybunalskim, Marian Jurek Dyrektor Oddziału Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.