• RSS
  • Wersja tekstowa
04.11.2019

Bezpłatne szkolenie dla społecznych inspektorów pracy w Łodzi

W dniu 25.10.2019 r. przeprowadzono w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi bezpłatne szkolenie dla społecznych Inspektorów pracy z terenu województwa łódzkiego. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Grażyna Ślawska podkreśliła codzienną rolę społecznej inspekcji pracy w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach pracy oraz zachęciła uczestników do dokumentowania efektów ich pracy oraz zachęcała inspektorów do udziału w Konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Omówione zostały m. in. zagadnienia:

• „Nadzór rynku. Postępowanie inspektora pracy w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań.” – wykładowca: Dariusz Bończak - Nadinspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

• „Najnowsze zmiany w prawie pracy” – wykładowca Kamil Kałużny – Starszy Inspektor Pracy Specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Dyskusja i odpowiedzi m. in. na wcześniej zgłoszone pytania.

 

Zapraszamy na kolejne szkolenia np. w maju 2020 r.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki