Obchody Święta Niepodległości w Łodzi

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w uroczystych obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanych 11 listopada 2019 r. w Łodzi na Placu Katedralnym przy ul. Piotrkowskiej, reprezentował nadinspektor pracy Marek Zbaraszewski.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi pod przewodnictwem Metropolity Łódzkiego Arcybiskupa Grzegorza Rysia. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy Mszy Świętej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta uczestniczyli w dalszej części uroczystości na placu przed Bazyliką Archikatedralną. Wówczas odbyła się uroczysta odprawa wart połączona z Niepodległościowym Apelem Pamięci. Odśpiewano hymn państwowy, głos zabrali przedstawiciele władz miasta i województwa. Po przemówieniach odbyło się uroczyste złożenie wieńców i kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez przedstawicieli instytucji państwowych, urzędów państwowych i samorządowych, związków zawodowych, przedstawicieli służb mundurowych. W imieniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wiązankę okolicznościową Złożył nadinspektor pracy Marek Zbaraszewski.

Uroczystości rocznicowe na Placu Katedralnym zakończyły się defiladą oddziałów i pododdziałów Wojska Polskiego, oddziału konnego Straży Miejskiej.