21.11.2019

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi

W dniu 15 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi.

Spotkanie otworzyła Grażyna Ślawska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, która powitała członków komisji i poinformowała o działaniach prewencyjnych OIP Łódź w 2019 r., a w szczególności o działaniach na rzecz rolnictwa indywidualnego, które zostały prezentowane w czasie uroczystej Gali podsumowującej działania prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, która odbyła się w dniu 13 listopada 2019 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi.

Spotkanie prowadził Sekretarz Komisji starszy inspektor pracy główny specjalista Janusz Krupa.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska powiadomiła o Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce, która jest światowym programem prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w sektorze rolnym, wdrażanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSA oraz o spotkaniu w ww. sprawie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka z Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandrą Hadzik, które miało miejsce w dniu 12 listopada 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Następnie Kierownik Prewencji Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Przemysław Kraska dokonał analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników w województwie łódzkim w 3 kwartałach 2019 roku.

W dalszej części posiedzenia dokonano ustaleń w sprawie przebiegu i nagród XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla Uczniów Kształcących się w Zawodach Rolniczych. Finał ww. olimpiady odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Członkowie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi ustalili termin następnego posiedzenia na II połowę lutego 2020 roku.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269