• RSS
 • Wersja tekstowa
03.12.2019

XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego

W dniu 28.11.2019 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Patronat medialny objął miesięcznik „RADA” i „W Nowej Roli”. W roku bieżącym była to już 11-ta edycja konkursu prowadzonego w obecnej formule. Konkurs ten jest kontynuacją Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie, która była organizowana w latach 1995-2007 (12 edycji).

Głównymi organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Wśród partnerów konkursu znaleźli się: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Krajowej Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej.

Od początku istnienia, organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które powinien pełnić konkurs:

 • podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;
 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;
 • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

W 2019 roku, w etapie szkolnym konkursu, który odbył się w październiku wzięło udział 372 uczniów z 17 szkół rolniczych. Do finału zakwalifikowało się 30 uczestników.

Otwarcia konkursu dokonał Tomasz Kopera, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Finaliści w pierwszej części konkursu brali udział w teście pisemnym. Dziesięciu uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w teście, awansowało do etapu ustnego. Każdy z finalistów, po wylosowaniu zestawu 3 pytań udzielał odpowiedzi.

Po zakończeniu dwóch etapu konkursu, w czasie obrad komisji konkursowej starszy kapitan Kamil Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
w poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego przy pracach w gospodarstwach rolnych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:

 • Anna Gawarzyńska z Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowiecki, – przewodnicząca,
 • Janusz Krupa z Okręgowego Inspektoratu Pacy w Łodzi – członek,
 • Marek Mazurkiewcz z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – członek,
 • Grażyna Zawiślak Kuratorium Oświaty w Łodzi – członek,
 • Michał Pacholczyk z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Łodzi –  członek,

ustaliła następującą kolejność finalistów:

Miejsce 1: Robert Skonieczka z Zespołu Szkół MR w Piątku, który otrzymał między innymi konsolę do gier ufundowaną przez Oddział Regionalny Kasy rolniczego Ubezpieczenia w Łodzi.

Miejsce 2: Dariusz Gabrysiak z Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, który otrzymał między innymi komputer przenośny ufundowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Miejsce 3: Krystian Olejnik z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej w Lututowie, który otrzymał tablet i głośnik ufundowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Fundatorami nagród dla finalistów konkursu byli: Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Łódzki Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi. Dodatkowo wszyscy finaliści otrzymali również plecaki od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi i czujki dymu od Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Ponadto 2 szkołom, a mianowicie Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie i Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński wręczył puchary Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki