03.12.2019

Nowy Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek z dniem 02 grudnia 2019 r. powierzył Panu Arturowi Szymbarze pełnienie obowiązków Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. W dniu 02.12.2019 r. pismo powierzające obowiązki wręczył osobiście w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w obecności Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy Iwony Hadacz, Zastępcy ds. nadzoru OIP w Łodzi Grażyny Ślawskiej, p.o. Zastępcy OIP ds. prawno-organizacyjnych w Łodzi Aleksandry Kępniak oraz kierowników Oddziałów OIP w Łodzi, nadinspektorów/koordynatorów Sekcji i przedstawicieli związków zawodowych.



GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269