17.12.2019

BARBÓRKA 2019 W BEŁCHATOWIE

W dniu 4 grudnia 2019 r. p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Artur Szymbara wziął udział w uroczystościach z okazji dnia Górnika w Spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE w Bełchatowie.

Barbórkowe święto rozpoczęła Msza Święta w intencji górników, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś.

Barbórkową gale wspólnie z kierownictwem oraz górnikami kopalni węgla brunatnego celebrowali m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii prezydenta RP Błażej Spychalski, parlamentarzyści na czele z Antonim Macierewiczem Marszałkiem Seniorem Sejmu, a także senatorowie, ministrowie, przedstawiciele kościoła, władze samorządowe oraz instytucje państwowe.

Licznie na uroczystości barbórkowe przybyli przedstawiciele związków zawodowych kopalni z którymi rozmawiał p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Artur Szymbara.

Życzenia dla kierownictwa oraz górników kopalni przesłał Andrzej Duda Prezydent RP oraz Mateusz Morawiecki Premier RP. Składanym licznie gratulacjom i życzeniom dla pracowników kopalń węgla brunatnego towarzyszyły refleksje dotyczące sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki. Ryszard Wasiłek wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej zapewnił, że PGE podejmuje liczne inicjatywy, które prowadzą do nowoczesnej i niskoemisyjnej gospodarki. Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK, podkreślał znaczenie górnictwa węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Barbórkowa gala była okazją do uhonorowania pracowników spółki licznymi odznaczeniami państwowymi i branżowymi, w tym postanowieniem Prezydenta RP Brązowymi Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę.

Na uroczystościach barbórkowych w Bełchatowie obecni byli także: Grażyna Ślawska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi oraz Andrzej Cegła Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269