19.12.2019

Narada podsumowująca działania OIP w Łodzi w roku 2019 r.

Uroczystą świąteczną naradę w dniu 13 grudnia 2019 r. rozpoczęło wystąpienie Artura Szymbary p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, który zaprezentował uczestniczącym w naradzie pracownikom swój rys zawodowy oraz przedstawił najważniejsze priorytety działania dla Okręgu.

Radca Jolanta Manios przedstawiła informacje z zakresu zmian kadrowych w OIP w Łodzi w 2019 r. oraz awansów zawodowych pracowników, w tym pretendujących do zawodu inspektorskiego tegorocznych aplikantów. Z przykrością stwierdziła, że w 2019 r. na zawsze z naszego grona odeszło pięciu emerytów, byłych pracowników Okręgu. Wspomniała dwóch pracowników administracji: Zofię Antczak oraz Jadwigę Nowak, zatrudnionych na stanowisku maszynistek.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska podzieliła się refleksją, że:

„Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich nam osób, ale zawsze jest dobry czas na ich wspomnienie…”.

Wspomniała zmarłych w 2019 r. inspektorów naszego Okręgu:

- Mirosława Czapskiego byłego Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, który był powszechnie szanowanym ekspertem z zakresu prawnej ochrony pracy i niezwykle zasłużonym dla PIP,

- nadinspektora Lecha Sobora, którego dewizą była wydajna praca i sport oraz dbałość o zdrowie. Założyciela sekcji siatkówki w OIP w Łodzi, którego pomysł przejęły pozostałe okręgowe inspektoraty pracy.

- starszego inspektora pracy Aleksandra Czempińskiego, niezwykle barwną i energiczną oraz pełną ciepła i życzliwości postać naszego Okręgu, który przeszedł do PIP w związku z przejęciem zadań kontroli legalności zatrudnienia.

Zebrani uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy.

W dalszej części kierownik sekcji ds. analiz Dominik Tylman omówił dane statystyczne w zakresie realizacji kontroli w OIP w Łodzi w 2019 r.

Podsumowania działań kontrolnych OIP w Łodzi w 2019 r. oraz przedstawienia planów działania na 2020 r., a także podsumowania obchodów 100-lecia powstania PIP na terenie działania OIP w Łodzi dokonała Grażyna Ślawska Zastępca OIP ds. Nadzoru. Pogratulowała oraz podziękowała tym wszystkim pracownikom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w działalność Okręgu w jubileuszowym roku.

Nadinspektor Dariusz Borowiecki zastępca koordynatora Sekcji ds. Badania Wypadków przy Pracy zreferował efekty narady szkoleniowej z przedstawicielami Prokuratury oraz Policji dotyczącej badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Starszy inspektor pracy główny specjalista Ewa Ziemnik - koordynator sekcji prawnej zaprezentowała informacje dotyczące skarg wpływających do OIP w Łodzi w 2019 r.  

Regulacje prawne z zakresu pracowniczych planów kapitałowych oraz praktyczne aspekty ich stosowania zaprezentowała Renata Żurawska-Jamka – starszy inspektor pracy - specjalista.

Naradę szkoleniową zakończyło szkolenie z zakresu RODO przeprowadzone przez  Dominika Tylmana inspektora ochrony danych w OIP Łódź.

Uroczystą naradę świąteczną uświetnił występ patriotyczno-świąteczny uczniów wraz z kadrą nauczycielską Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, na które złożyły się wykonania wokalne i instrumentalne utworów patriotycznych, bożonarodzeniowych i muzyki poważnej.

Na naradzie podsumowującej działania OIP w Łodzi w 2019 roku podczas koncertu patriotyczno-świątecznego mieliśmy zaszczyt gościć: Ks. kan. dr Grzegorz Michalski Honorowy Duszpasterz Ludzi Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi oraz Wiesławę Szalast Przewodniczącą Związku Zawodowego Budowali Okręgu Łódzkiego, która jest członkiem Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269