Udział w łódzkich obchodach 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W dniu 13 grudnia 2019 r. p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Artur Szymbara wziął udział w łódzkich obchodach 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce organizowanych, jak co roku przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz. 16.00 Mszą Świętą w kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Ryś Arcybiskup Metropolita Łódzki.

O godz. 17.00 po zakończeniu Mszy Świętej wyruszył przemarsz uczestników uroczystości pod „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy kościele Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 38.

Pod pomnikiem okolicznościowe przemówienie wygłosił Waldemar Krenc Przewodniczący Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz złożono kwiaty.

W imieniu pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wiązankę kwiatów  pod „Pomnikiem-Krzyża Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” złożył p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Artur Szymbara wraz z Zastępcami: Grażyną Ślawską oraz Aleksandrą Kępniak.

Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi było obecne na obchodach i dało świadectwo pamięci tragicznym wydarzeniom sprzed 38 lat.