19.12.2019

Spotkanie opłatkowe pracowników OIP w Łodzi

 

W dniu 13.12.2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Artura Szymbary z pracownikami Okręgu. Spotkanie opłatkowe poprowadził Ksiądz Kanonik dr Grzegorz Michalski Honorowy Duszpasterz Ludzi Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi.

 

W trakcie spotkania opłatkowego Ksiądz Kanonik dr Grzegorz Michalski odczytał Ewangelię św. Łukasza, fragment o narodzeniu Pana Jezusa i w słowach skierowanych do pracowników Okręgu zaakcentował, że Bóg przyjmując postać człowieka w osobie Jezusa Chrystusa podniósł rangę godności człowieka.

W trakcie wystąpienia opisał sytuację życiową dotyczącą wydarzeń przy naprawie dachu kościoła potwierdzającą, że praca to proces relacji międzyludzkich, w których o bezpieczne warunki pracy powinien dbać nie tylko pracodawca, ale również pracownicy powinni przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawsze należy pamiętać, że pracownik jest najważniejszym elementem pracy.

Za poprowadzenie spotkania opłatkowego oraz wygłoszenie słowa Bożego w imieniu pracowników Okręgu podziękowała Grażyna Ślawska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru. Wskazała, że życzyłaby sobie, abyśmy zawsze postępowali zgodnie z przesłaniem Św. Jana Pawła II, że „pierwszą podstawową wartością pracy jest sam człowiek – jej podmiot”, aby każdy  pracownik PIP postępował zgodnie z przyjętą dewizą, że w procesie pracy najważniejszy jest człowiek, Jego godność, Jego najcenniejsze wartości, jakim są Jego życie i zdrowie. Potwierdziła słowa Księdza, że bezpieczeństwo to gra zespołowa, pracodawcy z pracownikami, którym przysługują nie tylko uprawnienia, ale mają też obowiązki.

P.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Artur Szymbara złożył pracownikom Okręgu zgromadzonym na spotkaniu opłatkowym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbilżającego się Nowego Roku.

Ksiądz Kanonik dr Grzegorz Michalski wraz pracownikami Okręgu odśpiewali kolędę.

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi podzielili się symbolicznym opłatkiem i składali sobie życzenia w doniosłej atmosferze otwartości i serdeczności.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269