08.06.2020

Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs "Najaktywniejszy SIP" tylko do końca czerwca!

Informujemy, że Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków na etapie wojewódzkim w tegorocznej edycji konkursu do 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie, w związku z koniecznością ograniczenia przepływu korespondencji papierowej mogącej rozprzestrzeniać epidemię, wnioski w ramach konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Konkurs odbywa się dwuetapowo tj. na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy oraz na szczeblu krajowym. Uczestnikami konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem, które stanowią załącznik do regulaminu konkursu. Zgłoszenia społecznego inspektora pracy dokonuje organizacja związkowa.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w regulaminie zamieszczonym poniżej. Informacji udziela także koordynator konkursu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi – Konrad Adamczyk (pod nr. tel.: (42) 635 12 28 lub konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl).

 

Jednocześnie informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie dla społecznych inspektorów pracy. Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w zakładce PREWENCJA I PROMOCJA.


Pobierz

regulamin konkursu.pdf 353,06 KB pobierz
karta zgloszenia.pdf 363,37 KB pobierz
oswiadczenie.pdf 36,62 KB pobierz

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269