10.03.2020

Szkolenie w ramach tematu prewencyjnego PIP „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

W dniu 05.03.2020 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Poniatowskiego w Czarnocinie, starszy inspektor pracy – główny specjalista Janusz Krupa przeprowadził dwa szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w ramach tematu prewencyjnego PIP „Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. W szkoleniach uczestniczyło 67 uczniów technikum (klasy I – IV).

Inspektor pracy zapoznał uczniów z zagrożeniami wypadkowymi i omówił zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. Przedstawił również wykaz prac wzbronionych dzieciom do lat 16 oraz wyświetlił filmy „Bezpieczna praca w rolnictwie” wydane przez Główny Inspektorat Pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, tj. poradniki dla dzieci "Bezpiecznie na wsi" i broszury "Rolnik zawód niebezpieczny".GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269