Informacja o udzielaniu porad prawnych

Z uwagi na gwałtownie rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 („koronawirus”), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia, decyzją Głównego Inspektora Pracy, od dnia 6 marca 2020 r. zostaje tymczasowo wstrzymane udzielanie osobistych porad prawnych w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz w Oddziałach OIP w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Kutnie.

Porady prawne będą udzielane wyłącznie pisemnie oraz telefonicznie pod numerami telefonów:

Łódź – tel. 515 410 361

poniedziałek w godz. 900 - 1700

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

Piotrków Trybunalski – tel. 44 649 52 15

poniedziałek w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

Sieradz – tel. 43 828 61 08

poniedziałek w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

Skierniewice – tel. 46 832 36 03

poniedziałek w godz. 800 - 1600

środa w godz. 1000 - 1400

 

Kutno  – tel. 24 254 21 90

poniedziałek w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

PORADY Z ZAKRESU BHP:

Porady związane z przepisami bhp i wypadkami przy pracy udziela Sekcja Prewencji i Promocji w OIP w Łodzi (telefon 42 635 12 28) od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600