07.04.2020

Uwaga!!!

Uwaga na osoby podszywające się pod inspektorów pracy.

W związku ze zgłoszonymi przypadkami podszywania się pod inspektorów pracy informujemy, że inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2019.1251 t.j.) przeprowadzają czynności kontrolne wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy.

Na okres obowiązywania stanu epidemii – ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), czynności kontrolne prowadzone są przez inspektorów pracy w związku z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia pracowników oraz badaniem okoliczności i przyczyn śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do wiarygodności osób prowadzących kontrolę, w celu weryfikacji należy skontaktować się telefonicznie z Okręgowym Inspektoratem Pracy.
Wszelkie przypadki podszywania się pod pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa, należy bezzwłocznie zgłaszać organom ścigania.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269