08.06.2020

Państwowa Inspekcja Pracy partnerem konkursu „SŁUŻBA BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY”

Zapraszamy do udziału w konkursie „SŁUŻBA BHP – NAJLEPSZY DORADCA PRACODAWCY” organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służby BHP. Oficjalnym partnerem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. W konkursie nagradzane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania przedstawicieli służby bhp, którzy poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele służby bhp (pracownicy służby bhp zatrudnieni w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy), którzy zostaną zgłoszeni przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną działającą na rzecz ochrony pracy lub pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy i osoby realizujące zadania tej służby, jako specjaliści spoza zakładu pracy.

Zgłoszenie do konkursu obejmuje:

- kartę zgłoszenia (karta może być uzupełniona o materiały fotograficzne i inne, ilustrujące dobre praktyki wypracowane w zakładzie pracy z udziałem służby bhp) - załącznik
nr 1 do regulaminu;

- oświadczenie  o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych  oraz  wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu - załącznik nr 2 do regulaminu;

- opinię pracodawcy dotyczącą realizacji zadań przedstawiciela służby bhp w zakładzie pracy - opinia pisemna (maksymalnie na 1 stronę formatu A4, czcionka 11 pkt);

- zgłoszenie do etapu krajowego powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie Zarządu Oddziału OSPSBHP dot. przyznania nagrody w konkursie – uzasadnienie pisemne uwzględniające najistotniejsze dokonania kandydata (maksymalnie na 1 stronę formatu
A4, czcionka 11 pkt).

Kartę zgłoszenia należy złożyć we właściwym terytorialnie Oddziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP (właściwym ze względu na siedzibę zakładu pracy, w którym uczestnik konkursu wykonuje zadania służby bhp).

Termin przesyłania zgłoszeń do pierwszego etapu konkursu upływa 30 czerwca 2020 r. Zwycięzcy etapu regionalnego wezmą udział w etapie krajowym, który odbędzie
się na szczeblu Zarządu Głównego OSPSBHP.

 

Regulamin konkursu oraz niezbędna dokumentacja (karta zgłoszenia, oświadczenie)
– do pobrania poniżej.


Pobierz

Regulamin konkurs bhp ZGOSPSBHP.pdf 198,48 KB pobierz

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269