30.06.2020

Podsumowanie XIV edycji programu edukacyjnego „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

W dniu 22 czerwca 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi nastąpiło oficjalne zakończenie XIV edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

W trakcie roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele szkół ponadpodstawowych, które przystąpiły do programu „Kultura bezpieczeństwa”, przeprowadzili z młodzieżą zajęcia lekcyjne z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń czy udzielania pierwszej pomocy, korzystając z materiałów przekazanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

W programie uczestniczyło 305 nauczycieli z 39 szkół z terenu województwa łódzkiego, którzy przeprowadzili lekcje dla ponad 11000 uczniów. W lekcjach objętych programem prewencyjnym szkoły korzystały z udziału inspektorów pracy i psychologa.

W bieżącym roku, z powodu obostrzeń związanych z epidemią SARS-Cov-2, podziękowanie dla szkół za udział w programie oraz świadectwa dla nauczycieli wraz z podziękowaniem za zaangażowanie w realizację programu, przekazano za pośrednictwem operatora pocztowego.

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” odbył się również, w dniu 4 marca 2020 roku w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi, finał VII edycji  ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego. Do konkursu przystąpiło 60 uczniów z 31 szkół. Do konkursu na szczeblu centralnym zakwalifikowało się 3 uczniów. W sytuacji epidemii SARS-Cov-2, finał konkursu w Warszawie w Centrum Kopernika nie mógł się odbyć i decyzją Głównego Inspektora Pracy przekazano pamiątkowe dyplomy finalistom z województwa łódzkiego.

Celem prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych jest podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy składa serdeczne podziękowanie wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w realizację programu i zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu edukacyjnego w roku szkolnym 2020/2021.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269