30.06.2020

Plenarne posiedzenie WRDS WŁ z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 18.06.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Przedmiotem dyskusji, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządu, pracodawców i pracowników oraz zaproszonych gości, była analiza działań samorządu województwa łódzkiego i administracji rządowej w okresie pandemii koronawirusa oraz ocena funkcjonowania w praktyce Tarczy Antykryzysowej. Posiedzeniu przewodniczył Waldemar Ludkowski z Forum Związków Zawodowych, przedstawiciel strony pracowników.

Wśród zaproszonych gości udział w posiedzeniu Rady wzięli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Waldemar Klucha oraz młodszy specjalista Jakub Warda i radca Konrad Adamczyk.

Konrad Adamczyk zreferował przygotowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wystąpienie na temat skutków ekonomicznych epidemii wirusa SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców niebędących przedsiębiorcami, którzy mimo trudnej sytuacji finansowej nie kwalifikują się do rządowej pomocy określonej w Tarczy Antykryzysowej.
Jak wskazał w swoim wystąpieniu, rozwiązania zawarte w pakiecie ustaw antykryzysowych
nie są adresowane do wszystkich pracodawców, gdyż dla ich skutecznego wdrożenia konieczne jest spełnienie kilku warunków, takich jak spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii czy brak zaległości w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych. Podkreślił, że kryteria umożliwiające zastosowanie tych konstrukcji eliminują możliwość odwołania się do nich przez pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami. W tym miejscu zaznaczył, że niezależnie od szczególnych przepisów zawartych w Tarczy Antykryzysowej, przepisy Kodeksu pracy również dają pracodawcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, możliwość czasowej zmiany warunków zatrudnienia, w tym warunków wynagradzania.

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński przedstawił działania podejmowane w województwie łódzkim  w okresie epidemii. Podkreślił znaczenie współpracy wielu służb i instytucji w walce z wirusem. O programach łagodzących gospodarcze skutki epidemii wypowiedział się Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Paweł Anyszewski. Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na rok 2020 dla województwa łódzkiego przedstawił p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski.  GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269