Podsumowanie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci na terenie województwa łódzkiego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

W dniu 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród trzem laureatkom etapu wojewódzkiego, wyróżnionym w etapie centralnym konkursu. Nagrody odebrały: Nikola Lee - Szkoła Podstawowa w Lututowie, Pamela Mularczyk - Szkoła Podstawowa w Przedborzu oraz Magdalena Niewiadomska - Szkoła Podstawowa w Szadku.

Nagrody od współorganizatorów pozostałym laureatom etapów regionalnych i etapu wojewódzkiego wręczono indywidualnie w Placówkach Terenowych KRUS lub doręczono w miejscu zamieszkania wskazanym w zgłoszeniach do konkursu.

W uroczystości, którą poprowadził Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki wzięli udział:

Głównym organizatorem Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz” w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Wśród fundatorów upominków znaleźli się również: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódzki Urząd Statystyczny oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja miała zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Konkurs objęty był patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat medialny nad konkursem na terenie województwa łódzkiego objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

W tegorocznej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba 3 756 uczniów  z  200 szkół podstawowych województwa łódzkiego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, wyłoniła laureatów etapu regionalnego województwa łódzkiego, tj.:

 

w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3):

I miejsce - Nikola Lee, uczennica klasy II SP w Lututowie, filia w Niemojewie              

II miejsce - Magdalena Niewiadomska, uczennica klasy I SP w Szadku

III miejsce - Iga Kruk, uczennica klasy II SP w Łaznowie

IV miejsce - Zuzanna Pakowska, uczennica klasy II SP nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

V miejsce - Oliwier Michalski, uczeń klasy II SP w Nowym Dworze

 

w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8):

I miejsce - Pamela Mularczyk, uczennica klasy VI SP w Przedborzu

II miejsce - Joanna Strzelczyk, uczennica klasy VI SP w Okalewie

III miejsce - Zofia Tarka, uczennica klasy VI SP w Wygiełzowie

IV miejsce - Nikola Grzybowska, uczennica kl. VI SP w Krzętowie

V miejsce - Julia Syguła, uczennica klasy VI SP w Sokolnikach

 

Laureatom i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!