Na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, został wprowadzony reżim sanitarny

Informujemy, że na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, został wprowadzony reżim sanitarny.

W przypadku, gdy interesant jest chory, znajduje się w obowiązkowej izolacji, przebywa w obowiązkowej kwarantannie, nie może przebywać na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi lub jego oddziałów w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu.

Jeżeli obserwujesz u siebie objawy, takie jak:
- kaszel,
- duszności,
- problem z oddychaniem,
- gorączkę,
bezzwłocznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną:

infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Łódzkiego, dedykowana wyłącznie sprawom związanym z Koronawirusem SARS-CoV-2 (7 dni w tygodniu w godz. 08:00 – 22:00),
tel.: 695 422 338, 663 114 439, 782 236 442, 782 277 228, 663 154 46, 665 386 932.

W przypadku nasilonych objawów chorobowych zadzwoń po numer alarmowy 112 lub skontaktuj się (najpierw telefonicznie) z najbliższym oddziałem zakaźnym w szpitalu:


Ogólnopolska infolinia NFZ – tel. 800 190 590,
NFZ Łódź - ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

Adresy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych:
Łódź - ul. Przybyszewskiego 10
Kutno - ul. Kościuszki 14
Piotrków Trybunalski – al. 3-go Maja 8
Skierniewice - ul. Piłsudskiego 33
Sieradz - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52