• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.07.2020

Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

W dniu 10.07.2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w ramach konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Podczas obrad przeanalizowano oraz oceniono przesłaną przez uczestników dokumentację. Komisja Konkursowa nominowała trzech laureatów do zajęcia I, II i III miejsca, a także wytypowała jednego z uczestników do wyróżnienia.

Na podstawie oceny dokumentacji konkursowej dokonanej podczas posiedzenia Komisji, decyzją Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, przyznano nagrody niżej wymienionym laureatom etapu wojewódzkiego Konkursu za zajęcie:
I miejsca: Krzysztof Urzędowicz, zakładowy społeczny inspektor pracy, Veolia Energia Łódź S.A.;
II miejsca: Izabela Dąbrowska-Mikuta, zakładowy społeczny inspektor pracy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
III miejsca: Włodzimierz Janiak, zakładowy społeczny inspektor pracy, „POLREGIO” Sp. z o.o..

Wyróżnienie otrzymał: Rafał Klimczak, zakładowy społeczny inspektor pracy, Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A.

Jednocześnie do etapu krajowego Konkursu zakwalifikowano Pana Krzysztofa Urzędowicza oraz Panią Izabelę Dąbrowską-Mikutę.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie na szczeblu krajowym.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu za udział i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych latach.

Celem Konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki