• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.07.2020

Konkurs „BUDUJ BEZPIECZNIE” w nowej formule

Z dniem 13 lipca 2020 r. został ogłoszony w zmienionej formule konkurs „BUDUJ BEZPIECZNIE”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. W jego realizację - na zasadach partnerstwa - włączyło się Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców - wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych.
Uczestnikami konkursu mogą być generalni wykonawcy i podwykonawcy robót budowalnych na każdym etapie prac, posiadający status pracodawcy (zgodnie z definicją określoną w przepisach prawa pracy). Na etapie wojewódzkim konkursu, ocenie podlegać będą wyłącznie uczestnicy, którzy na dzień 30 września 2021 roku, osiągną stan robót wykończeniowych (etap przekazywania do użytkowania). Regulamin konkursu uwzględnia również jego centralny etap.
Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia organizacyjne, termin rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu został przedłużony do końca września 2021 roku.
Zgłoszenia budów (realizowanych na terenie województwa łódzkiego) do konkursu można składać do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w terminie do 31 marca 2021 roku.
Uczestników konkursu mogą zgłosić:
a)  inwestorzy i wykonawcy robót budowlanych (generalni wykonawcy oraz podwykonawcy);
b) organizacje związkowe, organizacje i stowarzyszenia pracodawców, podmioty instytucjonalne i organy nadzoru nad warunkami pracy.
Aktualny regulamin konkursu wraz z obligatoryjnymi załącznikami (w wersjach .pdf i .docx), które jest obowiązany złożyć podmiot zgłaszający budowę do konkursu, został zamieszczony poniżej.
Zapraszamy do udziału w konkursie.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki