• RSS
  • Wersja tekstowa
25.09.2020

IX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”.

Konkurs organizuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników dyplomy za udział w konkursie.

 

Ważne daty:

30.10.2020 r. – termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

06.11.2020 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową

12.11.2020 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników

II poł. listopada 2020 r. – podsumowanie konkursu, w tym ogłoszenie wyników  oraz wręczenie nagród

 

Zakres konkursu:

Temat prac konkursowych to zagadnienia prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasady udzielania pierwszej pomocy.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.

UWAGA – prace na innych formatach (np. A4, A5 itp.) nie będą oceniane.

 

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego w roku szkolnym 2020/2021.

kultura bezpieczenstwa 2020
 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki