• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.10.2020

Szkolenie dla pracowników młodocianych zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

W dniu 12 października 2020 r., na prośbę Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Bełchatowie, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili szkolenie „Prawa i obowiązki młodocianych pracowników w oparciu o Kodeks Pracy” w ramach programu profilaktycznego „Kultura Bezpieczeństwa”. Szkolenie skierowane było do uczniów pierwszej klasy Szkoły Branżowej I Stopnia w Bełchatowie.

Inspektor pracy zapoznał uczniów z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi praw i obowiązków pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat urlopów pracowniczych, co stało się pretekstem do pogłębionej dyskusji na ten właśnie temat.

Na zakończenie pracownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi  przybliżył uczniom temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem najnowszych przepisów dotyczących stanu epidemii oraz wynikających z nich obowiązków pracowników oraz pracodawców. Przypomniał także zasady bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi.

Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet materiałów informacyjnych z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki