• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.12.2020

Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi udzielał porad radiosłuchaczom i czytelnikom gazet

Ekspert Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi udzielał radiosłuchaczom Radia Parada oraz czytelnikom Dziennika Łódzkiego i Faktu porad prawnych z zakresu prawa pracy i bhp związanych także z trudnym okresem epidemii COVID-19

Przy telefonach Radia Parada – 18 listopada, Dziennika Łódzkiego – 20 listopada i dziennika Fakt – 25 listopada 2020 r. inspektor pracy odpowiadał na pytania dzwoniących pracowników, zleceniobiorców, pracodawców. Dotyczyły one różnorodnych zagadnień np. podstawowych obowiązków zakładu pracy w związku z panującą epidemią COVID-19, zawierania umów o pracę na piśmie. Pytano także o zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów zlecenie, tryb dochodzenia niezapłaconych świadczeń za wykonaną pracę przez osoby będące pracownikami i zleceniobiorcami, przepisy dotyczące uzyskania odprawy emerytalnej i treści świadectwa pracy. Dyżury cieszyły się zainteresowaniem i pozwoliły wyjaśnić wiele wątpliwości dotyczących stosowania prawa pracy w specyficznych warunkach epidemii.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne