• RSS
  • Wersja tekstowa
26.04.2021

Zaproszenie do udziału w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” edycja 2021

LogoSIP2Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Konkurs odbywa się dwuetapowo tj. na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy oraz na szczeblu krajowym. Uczestnikami konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (drogą elektroniczną na adres prewencja@lodz.pip.gov.pl) poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem, które stanowią załącznik do regulaminu konkursu. Zgłoszenia społecznego inspektora pracy dokonuje organizacja związkowa.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 14 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w regulaminie zamieszczonym poniżej. Informacji udziela także koordynator konkursu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi – Konrad Adamczyk (nr. tel.: 513 610 841 lub konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl).

Regulamin konkursu z zalacznikami 2021.pdf
 

Jednocześnie informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenia dla społecznych inspektorów pracy. Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w zakładce PREWENCJA I PROMOCJA

 

Sekcja Prewencji i Promocji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki