• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.02.2021

Zaproszenie do udziału w XXVIII edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" - 2021 r.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.

Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę problemów, zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy, pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach:

I kategoria – zakłady pracy do 49 zatrudnionych

II kategoria - zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych

III kategoria – zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych

Konkurs przebiega dwuetapowo. Okręgowy Inspektor Pracy przyznaje najlepszym pracodawcom honorowe nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach zatrudnienia, na szczeblu regionalnym konkursu.

Podmioty, które zajmą pierwsze miejsca etapu regionalnego konkursu, wezmą udział w etapie ogólnopolskim, który zostanie rozstrzygnięty w Warszawie. Główny Inspektor Pracy przyzna laureatom nagrody honorowe MECUM TUTISSIMUS IBIS, których nazwa wyraża przesłanie konkursu: „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Najlepsi w swoich kategoriach pracodawcy zostaną wpisani na „Złotą Listę Pracodawców”.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który można pobrać poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zgłoszenie udziału do 31 maja 2021 r. na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prewencja@lodz.pip.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej lub pod numer telefonu 798819272.

Regulamin Konkursu Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej 2021.pdf
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki