• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.02.2021

Zaproszenie do udziału w konkursie „Buduj bezpiecznie” 2021

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, wykonawców robót budowlanych zapewniających wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, Partnerem - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Uczestnikami konkursu mogą być generalni wykonawcy i podwykonawcy robót budowalnych na każdym etapie prac, posiadający status pracodawcy (zgodnie z definicją określoną w przepisach prawa pracy). Ocenie na etapie wojewódzkim konkursu podlegać będą wyłącznie uczestnicy, którzy na dzień 30 września 2021 roku, osiągną stan robót wykończeniowych (etap przekazywania do użytkowania). Pozostali uczestnicy nie będą podlegać ocenie w konkursie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie

W konkursie doceniane są ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowlanym, wskazanym w zgłoszeniu. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 31 marca 2021 roku

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prewencja@lodz.pip.gov.pl lub
  • pocztą tradycyjną na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 90-441 Łódź al. Kościuszki 123

W razie pytań prosimy o kontakt ze st. inspektorem pracy – specjalistą Arturem Hennigiem w Sekcji Prewencji i Promocji, adres e-mail: artur.hennig@lodz.pip.gov.pl.

Pobierz:
Buduj bezpiecznie Regulamin konkursu plus zalaczniki 1 .zip

 

autor: ka

GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki