• RSS
  • Wersja tekstowa
14.04.2021

Porozumienie o współpracy z Zarządem Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

W dniu 02.04.2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zostało zawarte porozumienie o współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z Zarządem Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

zdj1


zdj2
 

Porozumienie podpisali: p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Artur Szymbara oraz przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc i zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Piotr Ścieśko.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz ochrony stosunku pracy, popularyzowania dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenia efektywności społecznej kontroli warunków pracy. Porozumienie obejmuje m.in. wymianę informacji, konsultacje, udzielanie pomocy prawnej, współpracę w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, współpracę w szkoleniu społecznych inspektorów pracy i podejmowanie działań na rzecz doskonalenia oraz zwiększania skuteczności społecznej inspekcji pracy. Przedmiotem porozumienia jest również  współorganizowanie konferencji, seminariów i szkoleń oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w dziedzinie ochrony pracy.

 

Sekcja Prewencji i Promocji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki