• RSS
  • Wersja tekstowa
27.04.2021

31 Konferencja „Bezpieczna praca” współorganizowania przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Konferencjalogo2

W dniu 26 kwietnia 2021 r. odbyła się 31. Konferencja „Bezpieczna praca” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi we współpracy z Zarządem Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, w ramach  obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące na stanowiskach pracy oraz propagowanie bezpiecznej pracy. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią konferencja odbyła się formie on-line.

Gości, prelegentów i uczestników przywitali Okręgowy Inspektor Pracy Artur Szymbara i Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarności” Waldemar Krenc.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski podziękował za zaproszenie na konferencję. Zwrócił uwagę, że bezpieczna praca w czasie pandemii ma szczególne znaczenie. Zaznaczył, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować zawieranie porozumień między pracodawcami i pracownikami, wypłacanie świadczeń pracownikom oraz zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawców w okresie pandemii. Podziękował także Zarządowi Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” za współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi.

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński złożył gratulacje Zarządowi Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Łodzi za współpracę i zorganizowanie kolejnej konferencji dotyczącej wypadków przy pracy. Zaznaczył, że zapewnienie godności w pracy, odpowiednich warunków pracy oraz przeciwdziałanie wypadkom przy pracy należą do najważniejszych obowiązków pracodawców.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w swoim wystąpieniu zaznaczył, że nadal zdarza się bardzo dużo wypadków przy pracy na świecie i w Polsce. W czasach epidemii obok problemów w określonych działach gospodarki (np. hotelarstwie i gastronomii) pojawiły się nowe regulacje np. dotyczące pracy zdalnej. W związku z tym NSZZ „Solidarność” postuluje, aby w przyszłości regulacje dotyczące pracy zdalnej zostały określone w kodeksie pracy i zawierały większą odpowiedzialność pracodawców za wypadki przy pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej przez pracowników.

Część merytoryczna konferencji składała się z pięciu prelekcji:

  • „Wypadki przy pracy w 2020r., w tym przypadki medyczne w kontrolach inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi” - starsza inspektor pracy – główny specjalista Marta Boguszewska (Sekcja Wypadkowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi); 
  • „Zawodowe czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego i innych chorób układu krążenia” - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz (Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi); 
  • „Prewencja wypadkowa, w tym działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi” - radca Konrad Adamczyk (Sekcja Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi); 
  • „Czy zawał serca może być przyczyną wypadku przy pracy?” - dr Ryszard Szozda kierownik Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo- Lekarskiego i Orzecznictwa (Naczelna Izba Lekarska);
  • „Prewencja rentowa i wypadkowa w ZUS” - Agnieszka Klim (Wydział Orzecznictwa i Prewencji I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi). 

Na zakończenie konferencji Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Artur Szymbara podziękował prelegentom za zaprezentowane referaty, a uczestnikom za udział. Zaznaczył, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi jest zawsze otwarty na współpracę z partnerami społecznymi, w tym związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy.

Przewodniczący Waldemar Krenc również podziękował prelegentom. Zwrócił uwagę, że jest to już 31. Konferencja dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Od kilkunastu lat Państwowa Inspekcja Pracy wspiera konferencję pod względem merytorycznym, a od tego roku występuje w roli współorganizatora wydarzenia. Dzisiejsza konferencja jest zatem praktyczną realizacją porozumienia o współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z Zarządem Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zawartego w dniu 02.04.2021 r. Zaakcentował, że pracodawcy nie powinni oszczędzać na bezpieczeństwie i higienie pracy kosztem pracowników.

Natomiast, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił, że Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych to dzień pamięci i refleksji, przy czym zaznaczył, że najważniejsze są działania poprawiające stan bezpieczeństwa u pracodawców w przyszłości.

 

Konferencja1
Udział w konferencji w roli słuchacza wzięło 80 osób z różnych środowisk. Podczas wydarzenia udzielono wywiadów środkom masowego przekazu m. in. ,„Dziennikowi Łódzkiemu”. W Radiu Parada w ramach audycji „Forum” zostały zaprezentowane zagadnienia: - Wypadki przy pracy w 2020 r., w tym nagłe przypadki medyczne w kontrolach inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi;

- Nagłe przypadki medyczne – wypadki w zakładach pracy w ujęciu doktryny prawa pracy i orzecznictwa SN;

- Prewencja wypadkowa, w tym działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Sekcja Prewencji i PromocjiGIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki