• RSS
  • Wersja tekstowa
26.04.2021

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili zajęcia dla młodzieży w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu

nauczanie-zdalne-1024x690W ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu zajęcia w formie zdalnego nauczania. W dniu 16.04.2021 r. inspektor pracy podczas spotkania on-line omówiła z młodzieżą wykonywanie pracy i innych zajęć zarobkowych przez młodocianych. Następnie w dniu 21.04.2021 r. pracownik Sekcji Prewencji i Promocji przybliżył uczniom zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz organizacji pracy na stanowisku pracy z monitorem ekranowym, a także zagrożenia w środowisku pracy związane z sytuacją epidemiczną oraz środki ochrony, w tym podczas wykonywania pracy zdalnej.

Sekcja Prewencji i Promocji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki