• RSS
  • Wersja tekstowa
20.05.2021

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi we współpracy z Business Centre Club, Ogólnopolską Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową

oip-bcc-fp-liphwwwmini

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów zatrudniających, zapewnia pomoc w zakresie prawnej ochrony pracy przedsiębiorcom zrzeszonym w:
- Business Centre Club, Loża Łódzka
- Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej,
poprzez organizację cyklicznych szkoleń i doradztwa - w ramach działalności prewencyjnej i edukacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki