• RSS
  • Wersja tekstowa
28.05.2021

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy OIP w Łodzi z udziałem lokalnych mediów

W dniu 18 maja 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi. Część członków Komisji wzięła udział w obradach Komisji w siedzibie OIP w Łodzi, pozostali uczestniczyli - za pośrednictwem platformy MS Teams.   

Spotkanie otworzył p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Artur Szymbara, który powitał uczestników spotkania i podziękował za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Pierwszym punktem posiedzenia były obrady nad ustaleniem planu działań Komisji na 2021 r. Po dyskusji i naniesieniu poprawek plan pracy został zatwierdzony. Następnie sekretarz Komisji inspektor pracy Janusz Krupa omówił działania prewencyjne realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2021 r. oraz przedstawił prezentację na temat bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich w rolnictwie.

Kierownik Prewencji O/R KRUS w Łodzi Przemysław Kraska przedstawił analizę wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników w województwie łódzkim w 2020 r. i omówił działania prewencyjne KRUS, które były podejmowane na tym terenie. Zapoznał również członków Komisji z regulaminem XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021 r. i omówił założenia XI Konkursu Plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” w województwie łódzkim.

W dalszej części spotkania miał miejsce panel dyskusyjny na temat działań prewencyjnych w rolnictwie. Między innymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  została zgłoszona propozycja wspólnych wizytacji gospodarstw sadowniczych, w związku z  zagrożeniem zdrowia i życia przy magazynowaniu i zbiorze owoców, głównie jabłek, w komorach chłodniczych.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył w formie zdalnej dziennikarz regionalnej rozgłośni POLSKIEGO RADIA ŁÓDŹ. Relacja z posiedzenia Komisji oraz problematyka bezpieczeństwa w rolnictwie została wyemitowana na antenie radia w dniu 18.05.2021 r. Na posiedzenie przybył również redaktor stacji TVP 3 Łódź. Wywiadu udzielili: p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Artur Szymbara, Kierownik Prewencji O/R KRUS w Łodzi Przemysław Kraska oraz aspirant Grzegorz Mikołajczyk z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi. Informacja pt. „BHP w Rolnictwie” wraz z wywiadem członków Komisji, w tym Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, została wyemitowana przez TVP 3 Łódź w dniu 18.05.2021 r. w Łódzkich Wiadomościach Dnia.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w III dekadzie października 2021 r.

 

Sekcja Prewencji i PromocjiGIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki