• RSS
  • Wersja tekstowa
08.06.2021

Finał Konkursu "Bezpiecznie na wsi"

W dniu 02.06.2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy odbył się finał i podsumowaniu międzygminnego konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pt. „BEZPIECZNIE NA WSI. MASZYNA PRACUJE – DZIECKO OBSERWUJE” zorganizowanym dla uczniów z klas IV-VI szkół z gmin: Poświętne, Czerniewice oraz Rzeczyca. Konkurs został zorganizowany przez Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Spośród 30 prac, po wnikliwej ocenie, komisja konkursowa wybrała 3 prace, które uznała za najlepsze i przyznała:

I miejsce – Wiktorii Tokarskiej, uczennicy  Szkoły Podstawowej w Poświętnem

II miejsce –Milenie Góreckiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Czerniewicach

III miejsce – Filipowi Baranowi, uczniowi Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i gadżety prewencyjne ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Wszyscy pozostali uczniowie biorący udział w konkursie, których prace zostały zakwalifikowane do finału konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wójtów Gmin: Rzeczyca, Czerniewice i Poświętne. W finale konkursu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, a mianowicie: Wójt Gminy Rzeczyca Pan Marek Kaźmierczyk, Sekretarz Gminy Poświętne Pani Maria Grzybek, Sekretarz Gminy Czerniewice Pani Katarzyna Krakowiak, a także dyrektorzy szkół: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem Pani Barbara Stępień, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerniewicach Pani Bogusława Włodarczyk i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Pani Grażyna Kielan.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu inspektor pracy przeprowadził szkolenie na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem prac wzbronionym dzieciom na wsi. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie biorący udział w konkursie, a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzeczycy (65 uczniów), rodzice dzieci (w tym rolnicy) oraz nauczyciele. Ponadto inspektor pracy wyświetlił uczestnikom szkolenia film o bezpieczeństwie dzieci w rolnictwie. GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki