X Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

konkursplastycznyplakat

X Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni nagrody rzeczowe. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie trzech uczestników. Każdy z uczestników może przesłać jedną pracę konkursową.

 

Ważne daty:

30.10.2021 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

05.11.2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową

15.11 2021 r. – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.

UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane).

Temat pracy powinien być związany  z  zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin X Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2021/2022.