Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi na Walnym Zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

W dniu 22 września 2021 r. miało miejsce uroczyste Walne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP. W zebraniu wziął udział Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak. W swoim wystąpieniu podkreślił zbieżność głównego celu przyświecającego zarówno Stowarzyszeniu, jak i Państwowej Inspekcji Pracy, jakim jest „podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy”. Okręgowy Inspektor Pracy przypomniał podpisane w 2002 roku porozumienie o współpracy pomiędzy PIP OIP w Łodzi a Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP w Łodzi oraz przedstawił swoją wizję dalszej współpracy. Złożył również życzenia Inspektorom BHP z okazji przypadającego w dniu 19 września Święta Pracowników Służby BHP.

W dalszej części spotkania odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia. Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi omówiła temat współpracy pracownika służby BHP z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną w czasie epidemii COVID-19. Następnie inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przedstawił problematykę dokonywania oceny ryzyka zawodowego w kontekście obowiązujących w okresie epidemii COVID-19 uregulowań prawnych. Na zakończenie pracownik Sekcji Prewencji i Promocji PIP OIP w Łodzi przedstawił cele i założenia kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) „Prawa przez cały rok”, skierowanej do pracowników sezonowych i pracodawców. Omówił również wydarzenia organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach kampanii i zaprosił członków Stowarzyszenia do aktywnego włączania się w te działania.

Podczas wydarzenia funkcjonowało stoisko informacyjne z punktem porad prawnych, zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Na stoisku pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji udzielali porad w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych zatrudnianych w krajach Unii Europejskiej. Rozpowszechniali również wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród inspektorów BHP.

Sekcja Prewencji i Promocji