• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.10.2021

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi na ogólnopolskiej konferencji „Drwal zawód przyszłości”

W dniu 08 października 2021 r na tereni Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „Drwal zawód przyszłości”.

Celem konferencji była analiza sytuacji związanej z zawodem drwala-pilarza w Polsce oraz dyskusja nt. konieczności zmian w zakresie kształcenia i nadawania uprawnień drwalom-pilarzom, co ma będzie miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy w tym zawodzie i przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków przy pracach podczas pozyskiwania drewna z lasu.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych, wydawnictwa Lasmedia i Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.

Konferencja organizowana była pod honorowym patronatem: Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej - Hrycko , Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Dyrektora Lasów Państwowych, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Leśnych i Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi na konferencji zorganizował stoisko prewencyjno-promocyjnej na którym rozdawane były broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy przy pozyskiwaniu drewna, bezpieczeństwie pracy z obsługą żurawi leśnych a także broszury ogólne związane z bezpieczeństwem pracy jak również z prawem pracy. Na stoisku znalazły się również broszury promujące Kampanię Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) „Prawa przez cały rok”, której celem jest rozpowszechnianie informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej.

Na zaproszenie organizatorów wykład nt. „BHP przy pozyskiwaniu drewna – wypadki przy pracy” wygłosiła starszy inspektor pracy główny specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu p. Teresa Domżalska. 


foto2
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki