• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.10.2021

Szkolenie dla przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie

W dniu 20 października 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie zorganizował szkolenie dla przedsiębiorców. Szkolenie odbyło się w ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) „Prawa przez cały rok” i miało na celu podniesienie świadomości pracodawców zatrudniających mobilnych pracowników sezonowych w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

W szkoleniu wzięło udział 18 przedstawicieli przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. W trakcie szkolenia uczestnikom udostępniono ponadto materiały informacyjne oraz poradniki dotyczące legalności zatrudnienia, prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi będzie w przyszłości organizował kolejne spotkania i szkolenia dla przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

Więcej informacji na temat kampanii oraz tematyki pracy sezonowej można znaleźć na stronie internetowej https://eures.praca.gov.pl/ oraz https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

IMG20211020105547

Sekcja Prewencja i Promocji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki