• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.11.2021

Gala podsumowująca działania prewencyjno-promocyjne realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2021

W dniu 16 listopada 2021 roku, w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego w Łodzi, odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2021.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji i urzędów naszego regionu, organizacji związków zawodowych z terenu województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, a także pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, w tym koordynatorzy tematów prewencyjnych oraz inspektorzy pracy, którzy wypromowali i ocenili firmy biorące udział w programach prewencyjnych.

Na wstępie przywitano przybyłych gości. Następnie p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak odczytał list Głównego Inspektora Pracy Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, skierowany do uczestników oraz laureatów konkursów i programów organizowanych w ramach działań prewencyjnych przez Państwową Inspekcję Pracy. W swoim wystąpieniu, p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak podkreślił wagę działań prewencyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tych działaniach.

W kolejnej części uroczystości zaproszeni goście wysłuchali koncertu młodych artystów, uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Podczas uroczystego podsumowania działań prewencyjnych wręczono nagrody i wyróżnienia tegorocznym zwycięzcom etapu regionalnego XXVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu „Buduj bezpiecznie” oraz etapu regionalnego konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” oraz wręczono dyplomy pracodawcom biorącym udział w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP” i podmiotom biorącym udział w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP – dla zakładów usług leśnych”. Wręczenia dokonał p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak.

Koordynatorzy konkursów i programów prewencyjnych omówili działania prewencyjne podejmowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w roku 2021 oraz ogłosili wyniki.

Celem konkursu „Pracodawca organizator Pracy bezpiecznej” jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

Laureaci i wyróżnieni w XXVIII edycji „Pracodawca organizator Pracy bezpiecznej” konkursu etapu wojewódzkiego:

  • w kategorii zakładów do 49 zatrudnionych:

I miejsce: Firma Produkcyjno-Handlowa „Rum-Lux” Wojciech Rumocki

II miejsce: Bastian Bis Sandra Nowak

III miejsce: RCO Sp. z o.o.

Wyróżnienie: Lispol Plus s.c. Piotr Lisiecki, Danuta Tucholska

  • w kategorii zakładów od 50 do 249 zatrudnionych:

I miejsce: „Schnee Polska” Sp. z o.o.

II miejsce: OQEMA Sp. z o.o.

Wyróżnienie: Phillips Poland Sp. z o.o.

  • w kategorii zakładów powyżej 249 zatrudnionych:

I miejsce: Lumileds Poland S.A.

II miejsce (ex aequo): Scanfil Poland Sp. z o.o.  Oddział w Sieradzu

II miejsce (ex aequo): Gala Poland Sp. z o.o. 

III miejsce: DELL Products (Poland) Sp. z o.o. 

Wyróżnienie: Veolia Energia Łódź S.A.

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego konkursu zostali nominowani przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi do etapu centralnego. Na szczeblu ogólnopolskim konkursu, firma Lumileds Poland S.A. Pabianice znalazła się w gronie 9. najlepszych zakładów w Polsce. Uroczyste wręczenie statuetki odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Celem konkursu „Buduj bezpiecznie” jest promowanie pracodawców, wykonawców robót  budowlanych zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. W 2021 roku do konkursu „Buduj bezpiecznie” zgłoszonych zostało osiem budów z terenu województwa łódzkiego.

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu „Buduj bezpiecznie”:

I miejsce (ex aequo): Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach za budowę budynku usługowego z garażem podziemnym REACT w Łodzi ul. Piłsudskiego 24.

I miejsce (ex aequo):  ERBUD S. A. o/Kraków za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi ul. Tymienieckiego 5/7 w kompleksie FUZJA.

II miejsce: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K. za budowę budynku magazynowego i pakowni firmy ADAMED w Pabianicach ul. Piłsudskiego 5.

III miejsce (ex aequo): Konsorcjum firm: ERBUD S. A. o/ Toruń i PR-B BUDOMAL Rafał Leśniak za budowę budynku laboratoryjnego – dydaktycznego A5 BRAIN w Łodzi .

III miejsce (ex aequo): ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. S.K. za budowę CSK w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.

Wyróżnienie: BUDIMEX S.A. za budowę zespołu budynków wielorodzinnych „Osiedle Targowa” w Uniejowie ul. Targowa.

Wyróżnienie: „ARTOM BUDOWNICTWO” Sp. z o.o. za budowę budynku wielorodzinnego mieszczącego się w Łodzi przy ul Przędzalnianej 64.

Nagroda specjalna Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi: Mosty Łódź S.A. za budowę kompleksu „Orierntarium” na terenie ZOO w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10.

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy, realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 8 społecznych inspektorów pracy, nominowanych przez organizacje związkowe, z zakładów z terenu województwa łódzkiego. W etapie wojewódzkim wyróżniono czterech inspektorów, przyznając I miejsce, II miejsce (ex aequo) oraz wyróżnienie:

I miejsce: Krzysztof Urzędowicz, zakładowy społeczny inspektor pracy w Veolia Energia Łódź S.A.

II miejsce (ex aequo): Marcin Dymus, zakładowy społeczny inspektor pracy w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.

II miejsce (ex aequo): Sylwester Stanisławski, zakładowy społeczny inspektor pracy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp z o.o.

Wyróżnienie: Izabella Dąbrowska-Mikuta, zakładowy społeczny inspektor pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach

Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Na szczeblu centralnym Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi. W 2021 roku po raz pierwszy w etapie ogólnopolskim konkursu Kapituła podjęła decyzję o wyróżnieniu dwóch społecznych inspektorów pracy z województwa łódzkiego. Wyróżnieni inspektorzy to Pan Krzysztof Urzędowicz oraz Pan Marcin Dymus. Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca bierze udział w szkoleniu, korzysta z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia. W bieżącym roku do programu przystąpiło 37 pracodawców z terenu województwa łódzkiego. Dyplom PIP przyznano 29 pracodawcom:

1. Punkt Przedszkolny „Plastuś”, Chociszew 40, gm. Parzęczew

2. Gminne Przedszkole w Leśmierzu, Leśmierz 45, gm. Ozorków

3. COTTON – TEX Sp. z o.o., Łódź

4. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Michał Antosiak, Przygłów

5. "U Wiktora" Sklep Iwona Wiktorowska, Adolfów, gm. Zgierz

6. "Arktic" S.C. Monika Dorozik, Marcin Dorozik, Zgierz

7. "Hol-Dental Depot" Urszula Chudak, Łódź

8. Comec Polska Sp. Z O.O., Pabianice

9. Firma Budowlana Budmax Piotr Gabrysiak, Strońsko 5c, Zapolice

10. Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek, Sieradz

11. "Durak Poland" Sp z o.o., Łódź

12. Oli Trans Adrian Maciak, Żychlin

13. Secesja Kulda Piestrzyński Sp. j., Zduńska Wola

14. A.S Auto Adam Stańczyk, Bełdów 35a, Aleksandrów Łódzki

15. Elektrotech Drogosz Grzegorz, Malutkie 28d, Dobryszyce

16. Pokrycia Dachowe Marek Piekut, Głuchów

17. Wzgórze - Ogrody Rafał Budziński, Warta

18. FHU Marcin Bryl, Łódź

19. Speed-Bruk Marta Bartłoszewska, Gągolin Południowy

20. Open Logistics Spółka z o.o. Sk, Łódź

21. C.C. Polonia Adam Płaszczyk, Łódź

22. Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych "Hydroelpol" Spółka z o.o., Łódź

23. "Warbed" S.C. Rafał Wardencki, Michał Kubiak, Łódź

24. Adidasy i Obcasy Studio Marta Gębicka, Łódź

25. "Finger Print" s.c. A.Wasielewska, J.Wasielewski, Łódź

26. Zuza Meble Wiesław Białek, Wieruszów

27. Studio Fryzur "Szalone Nożyczki" Ewelina Grabowska, Piotrków Tryb.

28. PHU E.S.L. Kaźmierczak Sj, ul. Kupiecka 2/4, Ozorków

29. Sklep Spożywczo-Przemysłowy "APA" - Andrzej Wódecki, Chociszew

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom

 

Poniżej fotorelacja z uroczystości.GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki