• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.12.2021

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przeprowadził szkolenie dla społecznych inspektorów pracy w Veolia Energia Łódź S.A.

W dniu 2 grudnia 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował szkolenie dla społecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w Veolia Energia Łódź S.A. Szkolenie przeprowadzili st. inspektora pracy – specjalista Artur Hennig oraz radca w Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi Konrad Adamczyk.

W szkoleniu uczestniczyli zakładowi, oddziałowi oraz grupowi społeczni inspektorzy pracy, którzy w październiku br. wzięli udział w otwartym szkoleniu zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Szkolenie miało charakter rozszerzający wiedzę ogólną i obejmowało następujące tematy:

- współpraca związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy;

- organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

- analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dochodzenia powypadkowe, profilaktyka związana z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym.

Szkolenie zakończyła dyskusja oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki