• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.12.2021

Odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi

W dniu 10 grudnia 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi odbyło
się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, zorganizowane w formie hybrydowej.

Spotkanie otworzył p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, który powitał członków Komisji BHP w Rolnictwie i podziękował za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Młodszy brygadier Miłosz Wysmyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi omówił wyniki działań prewencyjno-rozpoznawczych prowadzonych
w 2020 roku przez Państwową Straż Pożarną w gospodarstwach rolnych województwa łódzkiego.  W dalszej części spotkania, Kierownik Prewencji O/R KRUS w Łodzi Przemysław Kraska przedstawił analizę wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników w województwie łódzkim za okres trzech kwartałów 2021 roku. Ponadto, omówił działania prewencyjne realizowane przez KRUS w 2021 roku w województwie łódzkim.

Działania prewencyjne realizowane przez Okręgowy Inspektorat pracy w Łodzi
w 2021 roku przedstawił Sekretarz Komisji starszy inspektor pracy – główny specjalista Janusz Krupa.

Następnie odbył się panel dyskusyjny na temat działań prewencyjnych w rolnictwie. Głos zabrali między innymi Jerzy Kuzański Członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Grzegorz Mikołajczyk z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi. Poruszono problem zagrożeń związanych z brakiem osłon na wałach przegubowo teleskopowych ciągnika, jako częstej przyczyny wypadków, na co należy zwrócić szczególną uwagę
przy wizytacjach gospodarstw. Ponadto, omówiono dalszą współpracę obejmującą
m.in. wymianę informacji oraz zamieszczanie artykułów o tematyce bhp w rolnictwie na łamach miesięcznika Izby Rolniczej województwa łódzkiego  „W nowej roli”.

Na zakończenie posiedzenia, Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R w Łodzi Alicja Antczak wręczyła członkom Komisji pisemne podziękowania za współpracę i za wspólne działania na rzecz rolnictwa podejmowane w 2021 roku.

Następne posiedzenie Komisji planowane jest w I dekadzie marca 2022 r.

IMG4610

IMG4606

IMG4605
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne