• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.12.2021

Odbyło się kolejne szkolenie dla przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie

W dniu 15 grudnia 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,  w ramach  współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie, zorganizował szkolenie dla przedsiębiorców zrzeszonych w RIG w Kutnie. Szkolenie przeprowadzili inspektorzy pracy,  w  zakresie:

  • Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy. Prewencja wypadkowa – starszy inspektor pracy – specjalista Artur Hennig

  • Legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców – starszy inspektor pracy
    – główny specjalista Urszula Wojciechowska

  • Zatrudnianie młodocianych w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy
    – inspektor pracy Monika Rzetecka

  • Warunki zatrudniania osób niepełnosprawnych – starszy inspektor pracy – główny specjalista Wojciech Jeziorski

W trakcie szkolenia inspektorzy odpowiadali na pytania uczestników.

W ramach nawiązanej współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie w 2022 r. planowane są cykliczne szkolenia dla  przedsiębiorców zrzeszonych w RIG w Kutnie.

1640001106605


GIP Przejdź do GIP Porady prawne