• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.12.2021

Podsumowanie XIII KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego

Za nami XIII edycja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego. Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu i fundatorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od kilku lat wśród organizatorów jest również Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz instytucje wchodzące w skład wojewódzkiej komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Patronat medialny objęły miesięczniki: RADA i W NOWEJ ROLI.

Organizatorzy konkursu postawili przed sobą sześć podstawowych celów:

 • podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;

 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;

 • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników;

 • rozwijanie zainteresowań uczniów;

 • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;

 • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

W tym roku, po raz drugi z rzędu ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną konkurs został przeprowadzony w innej formule. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i przedstawicieli organizatorów, konkurs został przeprowadzony w jednym etapie - szkolnym.

Chęć przeprowadzenia konkursu wyraziło 16 szkół ponadpodstawowych o profilu rolniczym. W zależności od liczby uczestników przewidziano nagrodzenie następującej liczby laureatów:

- do 10 uczniów: nagroda dla jednego laureata;

- 11-20 uczniów: nagrody dla dwóch laureatów;

- powyżej 20 uczniów: nagrody dla trzech laureatów.

 

Wykaz szkół i laureatów tegorocznej edycji:

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

- Sebastian Matyjak

- Paweł Buresz

-Jakub Oleszczyk

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie

- Michał Glonek

- Mikołaj Pielesiak

- Jakub Wojna

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- Tomasz Zimka

- Michał Musiał

- Marcin Tymieniecki

4. Zespół Szkół w Głuchowie

- Konrad Nowak

- Piotr Zieliński

- Jakub Krajewski

5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

- Maciej Ludwisiak

- Marcel Tomaszewski

- Arkadiusz Urbański

6. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

- Mateusz Skowron

- Szymon Szydłowski

- Igor Mierzejewski

7. Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach

- Jakub Szychowski

- Krzysztof Lisiewski

8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

- Amelia Wiechno

- Mariusz Górski

- Arkadiusz Jarecki

9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu

- Jakub Brzozowski

- Bartosz Krysztofczyk

- Michał Wosik

10. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie

- Kacper Kowalczyk

- Dominik Dudkiewicz

- Rafał Koczarski

11. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

- Łukasz Fajga

- Jarosław Janas

12. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach

- Przemysław Michalak

- Kacper Lenart

13. Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi

- Katarzyna Stasiak

- Karolina Klemkowska

- Krzysztof Rykowski

14. Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie

- Bartosz Okruszek

- Igor Klimczak

15. Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach

- Jakub Jachacz

- Oliwia Cłapa

- Martyna Kłos

16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

- Bartłomiej Florczak

Za przebieg konkursu w każdej ze szkół odpowiadały komisje konkursowe powołane przez dyrekcje placówek. W konkursie wzięło udział łącznie 448 uczniów z 16 szkół o profilu rolniczym. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez współorganizatorów, w tym:

 • dla laureatów I miejsca

- wideorejestratory samochodowe od Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi (szkoły w Dobryszycach, Głuchowie, Lututowie, Poddębicach, Szydłowie), Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi (szkoły w Bujnach, Czarnocinie i Sędziejowicach), Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi (szkoły w Mieczysławowie, Piątku i Wojsławicach);

- słuchawki Airpod od Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (szkoły w Łodzi, Widzewie, Łowiczu i Zduńskiej Dąbrowie);

- zestaw sprzętu audio od Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Bratoszewicach (szkoła w Bratoszewicach).

 • dla laureatów II miejsca, smartwatche od Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi;

 • dla laureatów III miejsca, opaski MI Smartband 5 od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi;

 • zestawy promocyjne dla laureatów ufundowało Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.GIP Przejdź do GIP Porady prawne