• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.02.2023

Zaproszenie do udziału w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” edycja 2023

LogoSIP2

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” edycja 2023, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Przebieg konkursu

Konkurs odbywa się dwuetapowo tj. na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy oraz na szczeblu krajowym. Uczestnikami konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.

Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których wchodzą przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych – Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wojewódzkie Komisje Konkursowe w 16 Okręgowych Inspektoratach Pracy oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wyłaniają maksymalnie po trzech laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego. Na szczeblu centralnym, Kapituła powołana przez Głównego Inspektora Pracy, weryfikuje oraz opiniuje nadesłane z okręgowych inspektoratów pracy dokumentacje i wnioski. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi.

Laureaci etapu krajowego ubiegłorocznej edycji

W ubiegłorocznej edycji konkursu, na etapie ogólnopolskim, Główny Inspektor Pracy przyznał wyróżnienie zakładowemu społecznemu inspektorom pracy z województwa łódzkiego, Panu Krzysztofowi Urzędowiczowi (Veolia Energia Łodź S.A.).

Konkurs - edycja 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (drogą elektroniczną na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl) poprzez złożenie karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia wraz z dokumentacją potwierdzającą podjęte przez uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Karta zgłoszenia oraz oświadczenie stanowią załącznik do regulaminu konkursu (do pobrania poniżej). Zgłoszenia społecznego inspektora pracy dokonuje organizacja związkowa.

Termin składania wniosków

Aby wziąć udział w Konkursie Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy edycja 2023 należy dokonać zgłoszenia do dnia 15 maja 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w regulaminie zamieszczonym poniżej. Informacji udzielają także pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji PIP OIP w Łodzi pod numerem telefonu (42) 635 12 28 lub e-mail: prewencja@lodz.pip.gov.pl.

 

Pobierz:

Regulamin konkursu z karta zgloszeniowa i oswiadczeniem 2023.pdf
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne