• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.05.2022

„Zdobądź Dyplom PIP” 2022

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza pracodawców z różnych branż, zatrudniających do 20 pracowników, do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”

Cel programu:

Wspieranie pracodawców w doprowadzeniu zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy i w osiąganiu trwałej poprawy warunków pracy.

Jak działa program?

Program „Zdobądź Dyplom PIP” jest oparty na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, korzystając z publikacji Państwowej Inspekcji Pracy (przede wszystkim z listy kontrolnej z komentarzem) i przy pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich wyeliminowania lub ograniczenia.

Realizacja programu w 4 krokach

Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Możesz to zrobić telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

Pobierz kartę zgłoszenia do programu „Zdobądź Dyplom PIP” LINK

Krok 2: Szkolenie. Szkolenie organizowane jest przez Okręgowy inspektorat Pracy w Łodzi. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy:

  • przekaże wiedzę, jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem,
  • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy,
  • określi przybliżony termin przeprowadzenia audytu.

Pracodawcy zgłoszeni do programu zostaną bezpośrednio poinformowani o terminie szkolenia.

Krok 3: Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi Ci realizację programu.

Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego.

Na jakie korzyści możesz liczyć

  • Uzyskasz wiedzę z zakresu prawa pracy.
  • Poznasz zasady organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników wynikające z aktualnych przepisów prawa.
  • Otrzymasz pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp.
  • Dowiesz się jakie musisz spełnić wymagania, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bezpiecznym.
  • Otrzymasz możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.

Bezpłatne materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników programu, które ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie:

W sprawie realizacji programu prosimy o kontakt: tel. 42 6351235, e-mail: prewencja@lodz.pip.gov.pl


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki