• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.04.2022

Bezpłatne szkolenia w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dylom PIP” 2022

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” w 2022 r. Szkolenia kierowane są do pracodawców różnych branż, w tym zakładów usług leśnych z województwa łódzkiego, zatrudniających do 20 pracowników. Planowane są dwa szkolenia w niżej wskazanych terminach:

- szkolenie w formie stacjonarnej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi  odbędzie się w dniu 26.04.2022 r.,

- szkolenie on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams w dniu 29.04.2022 r., (dedykowane wyłącznie dla firm z województwa łódzkiego, spoza Łodzi).

Czas szkolenia: godz. 10.00-14.30

Program:

- Przedstawienie celu i zasad Programu Prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP.

- Samokontrola w zakładach pracy na podstawie Listy kontrolnej z komentarzem. 

- Obowiązki pracodawcy w związku z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

- Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy. Prewencja wypadkowa. - Zakończenie szkolenia oraz omówienie dalszych etapów programu prewencyjnego Zdobądź Dyplom PIP w 2022 roku.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 22 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

prewencja@lodz.pip.gov.pl

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu). W odpowiedzi uczestnicy szkolenia on-line otrzymają mailowo link z dostępem do szkolenia.

Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo w szkoleniu nie zobowiązuje pracodawców do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”. Niezależnie od powyższego zapraszamy zainteresowanych pracodawców
do zgłoszenia udziału w programie.

Szczegóły programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” 2022 >>>

Program szkolenia Zdobadz Dyplom PIP >>>
 

Serdecznie zapraszamy


GIP Przejdź do GIP Porady prawne