• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.05.2022

Sieradzka Giełda Pracy z udziałem PIP OIP w Łodzi

W dniu 26.04.2022r. w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu Katarzyna Mencwal – starszy inspektor pracy – specjalista oraz Agnieszka Cieślak – starszy specjalista, zaprezentowały stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi na "Sieradzkiej Giełdzie Pracy" zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, Starostę Sieradzkiego oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu.

Giełda adresowana była do osób poszukujących pracy, zamierzających zmienić pracę, pracodawców poszukujących pracowników, absolwentów szkół średnich, zawodowych, wyższych, planujących wejście na rynek pracy oraz dla młodzieży planującej przyszłość zawodową.

Podczas giełdy udzielano porad prawnych pracodawcom, pracownikom, uczniom i absolwentom szkół ponadpodstawowych, a także osobom poszukującym pracy. Rozpowszechniano także broszury i wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy z dziedziny przepisów prawa pracy, w tym w zakresie uprawnień i obowiązków pracowników podejmujących pierwszą pracę. Szczególną popularnością cieszyły się wydawnictwa PIP w języku ukraińskim wśród uchodźców z terenów objętych działalniami wojennymi na Ukrainie.GIP Przejdź do GIP Porady prawne