Porozumienie w sprawie „Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej”

W dniu 29 kwietnia 2022 r. w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie podpisano porozumienie pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi oraz Społeczną Inspekcją Pracy w KWB Bełchatów dotyczące wspólnej organizacji „Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi łódzkiej”.

IMG5348
 

Celem Forum SIP Ziemi Łódzkiej będzie propagowanie działań na rzecz poprawy i wzmocnienia bezpieczeństwa pracowników w zakładach pracy oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony praw pracowniczych. Będzie to wydarzenie cykliczne, kierowane do społecznych inspektorów pracy, pracodawców oraz instytucji wspierających społeczną inspekcję pracy z terenu województwa łódzkiego.

W ramach Forum SIP Ziemi Łódzkiej realizowane będą następujące działania:

- szkolenia i prelekcje, w celu podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji społecznych inspektorów pracy oraz popularyzacji działalności naukowej,

- autoprezentacje działań wybranych społecznych inspektorów pracy w ramach pełnionej funkcji w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz popularyzacji dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony praw pracowniczych,

- prezentację przez producentów nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przed szkodliwymi czynnikami pracy. 

"I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej" odbędzie się w dniach 6 - 7 października 2022 r. w Bełchatowie.