• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.05.2022

Zaproszenie do udziału w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp.

Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę problemów, zwłaszcza w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony pracy, pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach:

I kategoria – zakłady pracy do 49 zatrudnionych

II kategoria - zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych

III kategoria – zakłady pracy powyżej 249 zatrudnionych

Konkurs przebiega dwuetapowo. Okręgowy Inspektor Pracy przyznaje najlepszym pracodawcom honorowe nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach zatrudnienia, na szczeblu wojewódzkim konkursu.

Laureaci pierwszych miejsc etapu regionalnego, w poszczególnych kategoriach zatrudnienia, wezmą udział w etapie ogólnopolskim konkursu, który zostanie rozstrzygnięty w Warszawie. Główny Inspektor Pracy przyznaje laureatom nagrody honorowe MECUM TUTISSIMUS IBIS, których nazwa wyraża przesłanie konkursu: „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Najlepsi pracodawcy - w swoich kategoriach zatrudnienia - zostaną wpisani na „Złotą Listę Pracodawców”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który można pobrać poniżej.

Regulamin XXIX edycji

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zgłoszenie udziału w terminie do 15 czerwca 2022 r., na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź lub  za  pośrednictwem poczty elektronicznej: lidia.marciniak@lodz.pip.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu nadinspektorem pracy Lidią Marciniak (adres e-mail: lidia.marciniak@lodz.pip.gov.pl, tel.: 798819272).


GIP Przejdź do GIP Porady prawne