• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

08.06.2022

Odbyło się kolejne szkolenie w ramach Akademii SIP 2022 - wideorelacja

buttonW dniu 25.05.2022 r. w auli Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi odbyło się drugie szkolenie dla społecznych inspektorów pracy z województwa łódzkiego z cyklu „Akademia SIP 2022”. Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród społecznych inspektorów pracy. W szkoleniu wzięło udział ponad
100 uczestników.

Udział w drugim szkoleniu z cyklu Akademia SIP, mającym charakter zaawansowany,
był szansą na nabycie, oprócz wiedzy teoretycznej, także praktycznych umiejętności oraz  zapoznanie się z  przykładami realizowanych przez doświadczonych społecznych inspektorów pracy pomysłów, innowacji i dobrych praktyk w sukcesywnym poprawiania stanu bhp w zakładach oraz ochronie praw pracowniczych. Co więcej, w ramach grupowych dyskusji, uczestnicy szkolenia wraz z prowadzącymi szkolenie inspektorami pracy i pracownikami sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi,  rozwiązywali problemy pojawiające się podczas pełnienia tej ważnej funkcji społecznej.

Uczestników szkolenia powitał Okręgowy Inspektor Pracy Marcin Grzelak i przedstawił  rys historyczny Państwowej Inspekcji Pracy oraz Społecznej Inspekcji Pracy. Mówił o wsparciu działań społecznych inspektorów pracy przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach szkolenia pracownicy z Sekcji Prewencji i Promocji przedstawili następujące zagadnienia:

- programy prewencyjne skierowane do społecznych inspektorów pracy, ustawowe prawa i obowiązki SIP – radca Konrad Adamczyk;

-  podstawowe pojęcia prawa pracy (w tym hierarchię źródeł prawa, przepisy o legalności zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, podstawowe obowiązki pracodawcy) - młodszy specjalista Agata Niedźwiecka - Zając.

Starszy inspektor pracy – specjalista Artur Hennig przybliżył uczestnikom cele oraz metodykę badania wypadków przy pracy, podkreślając rolę SIP w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku.

Szczególnym punktem szkolenia była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, w ramach której głos zabrali społeczni inspektorzy pracy z naszego województwa. O działalności SIP w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie, w szczególności o sposobach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy i przeciwdziałaniu skutkom wypadków w trudnych warunkach pracy, opowiedział ZSIP Marian Kowalski. Z kolei ZSIP z firmy Veolia Energia Łódź S.A. Krzysztof Urzędowicz zaprezentował możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do zgłaszania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w prewencji wypadkowej. Wystąpienie ZSIP z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach Izabelli Dąbrowskiej - Mikuty, dotyczyło działań społecznego inspektora pracy w przypadku stwierdzenia nierespektowania przez pracodawcę podstawowych praw pracowniczych.

Wyżej wymienieni społeczni inspektorzy pracy to laureaci ubiegłorocznego konkursu PIP „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, na szczeblu wojewódzkim.

Celem cyklu szkoleń pn. „Akademia SIP”, zainicjowanych i prowadzonych przez OIP w Łodzi, jest wzmocnienie efektywności społecznej kontroli warunków pracy oraz ochrony praw pracowniczych. Drogą do realizacji powyższego celu jest doskonalenie społecznych inspektorów pracy poprzez stopniowe podnoszenie poziomu ich wiedzy oraz umiejętności, aby umożliwić im efektywną realizację ustawowych zadań oraz skuteczne wpływanie na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych. Ponadto organizowane warsztaty, w tym wymiana informacji pomiędzy społecznymi inspektorami z różnych zakładów pracy, umożliwia dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, a także innowacjami i dobrymi praktykami w poprawianiu stanu bhp oraz ochronie praw pracowniczych w zakładach. W ramach cyklu szkoleń zaplanowano trzy szkolenia: szkolenie podstawowe, szkolenie zaawansowane oraz warsztaty.

 

Poniżej wideorelacja z wydarzenia:

 

Więcej informacji o Akademii SIP 2022 >>>GIP Przejdź do GIP Porady prawne