• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.06.2022

Łódzki finał konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

10 czerwca 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, nad którym patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym organizatorem konkursu w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorzy i fundatorzy nagród to: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, ŁODR w Bratoszewicach, Łódzki Oddział regionalny ARiMR, Oddział terenowy KOWR w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Patrona medialny nad konkursem objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

Główne cele konkursu:

- promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń zwiększających ryzyko upadków osób w gospodarstwie,

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych

W województwie łódzkim konkurs był podzielony na 19 rejonów, obejmujących zasięgiem 19 Placówek Terenowych KRUS. Z każdego rejonu do finału wojewódzkiego zakwalifikowano po 3 najlepsze prace z każdej grupy wiekowej. W bieżącym roku, mimo pandemii i nauki zdalnej, w konkursie wzięło udział 3 045 uczniów ze 183 szkół podstawowych z naszego województwa. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-3, II grupa – klasy 4-8.

Komisja wojewódzka, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi i Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, miała bardzo trudne zadanie. Wszystkie oceniane prace prezentowały wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym (treści, przesłania) jak również pod względem techniki i jakości wykonania oraz pomysłowości. Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić po 10 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

Laureaci w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3):

I miejsce - Fabian Mularczyk, uczeń klasy II Publiczne Szkoły Podstawowej w Przedborzu    

II miejsce - Tobiasz Woźniak, uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Skomlinie

III miejsce - Nela Stępień, uczennica klasy 0 Akademii Przedszkolaka w Bełchatowie

IV miejsce - Kaja Kędziora, uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Kruszewcu

V miejsce - Amelia Naskręt, uczennica klasy I Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej

Laureaci w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8):

I miejsce - Joanna Strzelczyk, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej Okalewie

II miejsce - Bartosz Janas, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Żdżarach

III miejsce - Wiktoria Zielińska, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Os. Niewiadów

IV miejsce - Aleksandra Chudy, uczennica kl. IV  Szkoły Podstawowej w Gomulinie

V miejsce - Zuzanna Prasek, uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Paradyżu

Ponadto, 10 prac zostało wyróżnionych, w tym po 5 w każdej grupie wiekowej.

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi reprezentował p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Tomasz Heliński, który wręczył laureatom ufundowane nagrody.

Laureatom serdecznie gratulujemy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne